Bio

Asbjørn Blokkum Flø vokste opp på Harøya på nordvestlandet. Han begynte å ta pianotimer som barn, og fortsatte med musikkstudier på Norges Musikkhøgskole der han avsluttet studier i komposisjon i 1999, og diplomstudiet i komposisjon i 2006. Parallelt med musikkstudiene studerte han teknikker for elektronisk musikk og lydbehandling på egen hånd.

Flø har skapt en rekke kunstinstallasjoner både alene og i samarbeid med andre, og har etter hvert utviklet et naturlig og intuitivt forhold til balansen mellom teknologi og tenkning. Installasjonen Spranget vant førsteprisen i konkurransen Virtuell virkelighet og tradisjonelle kunstneriske uttrykksformer i 1998, han var huskomponist hos NOTAM i 2000-2001, og arbeidet i studioet for elektronisk musikk ved Technische Universität Berlin i 2001-2002.

Siden 1999 har han jobbet som freelance komponist og lydkunstner i Oslo med instrumentalmusikk, elektronisk musikk og lydkunst for radio og installasjoner. Fløs verker har blitt fremført på en rekke festivaler, deriblant DEAF (Dutch Electronic Arts festival), Synthése (International Festival of electronic music and sonic art - Bourges), Ultima og Ibsenfestivalen, og har dessuten representert Norge i Ars Acustica to ganger.

Flø har også arbeidet med improvisasjonsmusikk blant annet sammen med Maja Ratkje og Risto Holopainen i bandet (x, y, z), og sentralt i både improvisert og skrevet musikk står utforskingen av lydens klanglige egenverdi kombinert med de meningsdannende strukturene. Viktig i musikken er også rommet og dets betydning, enten som virtuelle rom slik som i installasjonen Spranget, eller som relokalisering av rommets akustiske kjennetegn og mening slik som i Norge – et lydrike. Gjennom denne romliggjøringen av lyden antar arbeidene en taktil, fysisk karakter.

Flø har skrevet musikk i alle de tradisjonelle formatene (kammermusikk etc.), men hovedfokuset har vært elektronisk musikk, lydinstallasjoner, ikke-lineær tid og romlige aspekter. I de siste årene har derimot det konseptuelle fokuset flyttet seg i retning lydens meningsdannende strukturer, og interessen for akustisk lyd og instrumentalmusikk har blitt fornyet. Det dreier seg imidlertid ikke om akustisk lyd og instrumentalmusikk i vanlig forstand, men om en klangkunst der den elektroniske musikkens strukturelle og klanglige muligheter undersøkes i en akustisk kontekst.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.