Karlheinz Stockhausens elektroniske musikk

Da Mats Claesson foreslo å gjøre en konsert med musikk av nylig avdøde Karlheinz Stockhausen under Ultimafestivalen 2008 var min umiddelbare idé at vi burde spille Mikrophonie I. Helt siden jeg overtalte biblioteket på Musikkhøgskolen i Oslo til å bestille det alt for dyre partituret i 2004 hadde jeg vært fascinert av dette stykket. Det var flere grunner til det.

Stykket hadde en mystisk aura gjennom å være skrevet i en lite tilgjengelig grafisk notasjon, det var sjelden fremført, vanskelig å få tak i på plate og dessuten var det skrevet for en eksotisk besetning; en tamtam, to slagverkere, to mikrofonister, to lydstyrkeutøvere og to filterutøvere. Stykket var aldri fremført i Norge og før jeg bestilte partituret fantes det heller ikke her.

Mikrophonie I inneholdt flere interessante musikalske konsepter. Det er kanskje det første stykket der mikrofonen selv blir sett på som et instrument og ikke bare som et lydverktøy, og det på en gjennomstrukturert måte. Stykket fokuserer i stor grad på den store klangverdenen som åpenbarer seg når man legger øret, eller mikrofonen, tett inn til et lydproduserende objekt.

Mikrophonie I ble fremført for første gang i Norge under Ultimafestivalen 2008 og i den sammenheng ga NOTAM ut tekstsamlingen Karlheinz Stockhausen, En pioner i utopia, den første norske utgivelsen med tekster om Stockhausens elektroniske musikk. Disse tre tekstene er hentet fra denne tekstsamlingen.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.