Kunst

Disse sidene inneholder lyd, tekst, foto og video om mine kunstinstallasjoner fra 1998 og frem til i dag. I noen av arbeidene som for eksempel Erotogod har fremstillingen av komplette virtuelle lydrom vært viktige, i Lydspor var det sentralt å undergrave nettopp denne illusjonen, mens det i Doppelgänger kun benyttes akustisk lyd. I noen arbeider står lydens klanglige egenart i sentrum mens fokuset i verker som Spranget og sistnevnte Doppelgänger ligger på lydens meningsbærende aspekter.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.