Dobbeltgjenger

Installasjonen Dobbeltgjenger rekontekstualiserer lyden av det sosiale rommet inn i en immersiv metallkonstruksjon. Akkurat som i Stanley Kubricks film 2001: En romodyssé spiller monolitter en sentral rolle. Men der filmens monolitter står som et tegn på avansert utenomjordisk teknologi og fremskritt har installasjonens monolitter en litt annen funksjon og form; de fremstår her i form av lyd. Monolittene blir det sosiale rommets akustiske dobbeltgjengere og fremstår som en avdekking av det virkelige. Det akustiske rommet avkles sitt ytre skall og fremviser sine indre strukturer. En ny parallell versjon av dette rommet fremtrer.

Utstillingen er produsert av Lydgalleriet og Bergen Kunsthall i samarbeid med Borealisfestivalen, og åpnet 21. Mars 2014.

Foto: Thor Brødreskift.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.