Erotogod team

Ståle Stenslie: konsept, kroppsdrakt
Asbjørn Blokkum Flø: lydkonsept, musikk, lyd, lydprogrammering
Trond Lossius: musikk, lyd, lydprogrammering
Knut Mork Skagen: tekstgenerator

dd: kroppsdrakt
Siv Thorud: kroppsdrakt
Max Rheiner: sensorgrensesnitt programvare
Thomas Jøndal: sensorgrensesnitt maskinvare
Einar Øverenget: filosof

Takk til: Karl Anders Øygard, Kate Pendry, Carolina Ekornes, Pål Malm, Birger Nymo, Castor Mek. Verksted og Riksutstillinger.

Verket ble støttet av: Telenor FoU, Riksutstillinger, Kulturrådet, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, NOTAM og BEK (Bergen senter for Elektronisk Kunst).

Knut Mork Skagen, Trond Lossius og Asbjørn Blokkum Flø under arbeidet med Erotogod i Rotterdam.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.