Hverdagsfilter

Gjennom å kvitte seg med fastlåste lyttevaner er det mulig å avdekke nye sider ved lyden og virkeligheten. Løsrevet fra konteksten antar lydens informasjon en ny, plastisk form. Systematisk undersøkelse av lyden fungerer også som et filter, og i installasjonen Hverdagsfilter flyttes denne filtrerte informasjonen fra uterommets hverdagslyder og inn i installasjonsrommet. Her smelter lydens skulpturelle preg sammen med rommets arkitektoniske form. Slik avdekkes skjulte sider ved lydens vesen.

Hverdagsfilter ble vist på Caféteatret 4. Desember 2010 under Grønland Kammermusikkfestival.


Foto: Ivan Brodey

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.