Lydspor

Utgangspunktet for denne installasjonen var den moderne byens forvrengte spor av lyd. Byens lyd bærer på en egen energi, og denne energien er spor av menneskene som lydlegger byen, eller som selv blir lydlagt. Vi ønsket å ta byens egne forvrengte lydkilder inn i installasjonen, og samtidig undersøke byens akustiske egenart. Lydsporene projiserte vi over et lydgulv i perforert metall som gjorde en rekomposisjon av byens akustiske, romlige spor mulig.

Lydspor ble vist på Norsk Form under Ultimafestivalen 2004.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.