Norge - et lydrike

Norge - et lydrike var det første arbeidet jeg gjorde med kunst i det offentlige rom. Verket bestod av seksten lydstrømmer fra rundt om i landet som ble forflyttet inn i lydinstallasjonen på Oslo Sentralbanestasjon. Ideen om lydens klanglige og meningsbærende egenverdi var sentral i installasjonen. De kontinuerlige varierende strukturene og mønstrene i lydkildene kombinert med de ulike akustiske minnene, perspektivene og dobbelteksponeringene som oppstod inne på Oslo S utgjorde en fascinerende vev av akustisk informasjon.

Norge - et lydrike ble vist på Oslo S under Ultimafestivalen 2002.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.