Norge - et lydrike teknisk

Macintosh G4 med spesialskrevet programvare i Max/MSP
Lydkort med 16 innganger og 24 utganger
24 høyttalere
16 parabolhøyttalere for takmontering
Spesialdesignet lydkontroller
Spesialdesignet sensorgrensesnitt med 24 digitale innganger
Akustisk tilpasset lytterom
Streamingmaskinvare for 16 lydstrømmer

Selv om høyttalersystemet til installasjonen Erotogod utgjorde en svært effektiv lydsfære var det ingen høyttalere plassert i den mest kritiske lytteposisjonen; i lytterens ørehøyde. I Norge – et Lydrike ble det derfor utvidet med åtte høyttalere plassert i ørehøyde. Dette systemet hadde 24 høyttalere kombinert med et akustisk spesialtilpasset rom, og gjorde det mulig å skape en svært tredimensjonal lyd.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.