Musikk

Disse sidene inneholder lyd, tekst og foto om min musikk fra 1992 og frem til i dag. Musikken spenner over besetninger som sinfonietta, kammermusikk, solo instrumentalmusikk, elektronisk musikk, radiofoniske verker og ringetoner for mobiltelefon. Noen av verkene har et eksternt idégrunnlag, slik som litteratur, poesi, psykologi, feltopptak og funnede lydobjekter, mens andre fokuserer på musikkens egenart og dens eget klanglige vesen. Felles for alle er utforskingen av klanglige aspekter og en grunnleggende fascinasjon for musikalsk strukturell tenkning.

 
 


Klank - elektronisk musikk. text text text text text text


I Guess I’ll Have To Dream The Rest - piano musikk.


Ragnarok - installasjon. text text text text text text


Dobbeltgjenger - installasjon.